2444.02.27.82 – 6946.68.38.10 – Παλαμάς, Καρδίτσα – niafas.giorgos@yahoo.gr